دفتر وکالت محمود قائدی

behtarin-vokala@gmail.com

شنبه تا چهارشنبه ۱۰ تا ۱۹

آدرس : تهران، شریعتی، بالاتر از میرداماد، ابتدای ظفر، پلاک ۲۶

آدرس : تهران، شریعتی، بالاتر از میرداماد، ابتدای ظفر، پلاک ۲۶

شنبه تا چهارشنبه ۱۰ تا ۱۹

وکیل کلاهبرداری

کلاهبرداری به زبان ساده

« شخصی خود را مالک زمین ملک و یا خانه یا دیگر اموال معرفی می‌کند، شما با اعتماد و رضایت خود بهای آن را پرداخت می‌کنید، درصورتی‌ که شخص مالک اصلی آن نبوده‌ است»

« زمانی که شخصی خود را پزشک معرفی می‌کند و شما با میل و قصد خود آن مراجعه و مالی به آن پرداخت می‌کنید، ولی در واقع پزشک نیست و با انجام امور پزشکی از شما وجه و مبلغی دریافت می‌کند.

« زمانی‌که فردی با انجام عملیات متقلبانه و با توسل به حیله و نیرنگ و فریب موفق به اخذ رضایت شما شده و با بدست آوردن مال موجب ضرر شما می‌گردد »

موارد بالا همگی عملیات مجرمانه اشخاص برای کلاهبرداری محسوب می‌گردند، یکی از مهم‌ترین و برجسته‌ترین جرائم در جامعه که علیه اموال و دارایی افراد صورت می‌پذیرد کلاهبرداری است.

وکیل برای کلاهبرداری در تهران

بهترین وکیل کلاهبرداری در تهران

کلاهبرداری جرمی است که بر مبنای حقه و فریب و نیرنگ رخ می‌دهد، که در عرف و قانون عبارت است از بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه و مانورهای متقلبانه.

مجرم با صحنه‌سازی و انجام مانور متقلبانه که از تبحر و هوش بالایی در این زمینه برخوردار است، عملیات انجام می‌دهد که مالک مال یا متصرف قانونی آن با رضایت قلبی و از روی میل و برای کسب سود و منفعت مال خود را در اختیار مجرم قرار می‌دهد.

برخی مواقع کلاه‌برداری از سوی افراد با موقعیت بسیار مناسب و دارای وجه اجتماعی و تیپ‌های شخصیتی قابل اعتماد انجام می‌گیرد از جرم کلاهبرداری در قانون تعریف مشخص و دقیقی ارائه نشده ولی  قانون‌گذار در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری به مصادیق آن اشاره نموده بدین‌ صورت که :

هر شخص از راه تقلب و حیله‌گری مردم را به وجود کارخانه‌ها و یا شرکت‌های موهوم و یا به داشتن اختیارات و اموال واهی فریب دهد و یا به امور غیر واقعی امیدوار نماید یا آن‌ها را از اتفاقات غیر واقعی بترساند و یا عنوان و اسم مجهولی را اختیار کند و با یکی از وسایل ذکر شده و یا دیگر موارد تقلبی اموال دارایی‌ها وجه و امثال آن‌ها را تحصیل کند و به دست آورد و با این موارد مال دیگری را تصاحب کند کلاهبردار محسوب می‌شود

با توجه به تعریف قانون‌گذار جرم کلاهبرداری از جرائم مرکب است که با تحقق ۳ امر به وقوع می‌پیوندد:

الف) توسل به وسایل متقلبانه
ب) فریب و اغفال دیگری
ج) بردن مال دیگری

بهترین وکیل کلاهبرداری تهران

در کلاهبرداری نکته بسیار مهم این است که توسل به وسایل متقلبانه توسط مجرم باید مقدم (قبل از) تحصیل و بدست آوردن مال باشد، یعنی شخص با توجه به مانورهای متقلبانه و صحنه‌سازی‌ها مال را با رضایت خویش در اختیار کلاهبردار قرار دهد، البته باید بدانیم که صرف دروغ‌گویی موجب تحقق کلاه‌برداری نمی‌باشد و در زمره جرایم دیگر از جمله تحصیل مال ازطریق نامشروع می‌باشد.

در قانون موارد مختلفی از کلاهبرداری جرم‌ انگاری شده از جمله آنها:

انتقال مال غیر

وکیل متخصص انتقال مال غیر شخصی: که مال دیگری را با علم و آگاهی به این‌که مال دیگری است به صورتی و بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، انتقال مال غیر انجام داده که گونه‌ای از کلاهبرداری می‌باشد (جرم در حکم کلاه‌برداری) که این انتقال می‌تواند عین مال باشد مانند ملک، ساختمان، خانه، مغازه و یا می‌تواند منفعت مال باشد (انتقال منافع اجاره)

بهترین وکیل برای دفاع از کلاهبرداری بهتر است بدانیم: زمانی که شخص مال دیگری را به خود انتقال دهد انتقال مال غیر رخ نداده بلکه می‌توان آن را تحصیل مال از طریق نامشروع دانست، منظور از انتقال مال غیر، انتقال حقوقی است. از جمله بیع (خرید و فروش) اجاره و غیر ذلک.

لذا اگر شخص مال دیگری را بدون انتقال حقوقی در اختیار دیگری قرار دهد انتقال مال غیر رخ نداده‌ است.

وکیل حرفه ای در انتقال مال غیر

معامله معارض

وکیل با تجربه برای معامله معارض: مطابق قانون ثبت اسناد و املاک زمانی‌ که شخص به‌ موجب سند عادی یا سند رسمی نسبت‌ به مال خود که می‌تواند عین مال یا منفعت آن باشد، حق را به دیگری انتقال داد و دوباره نسبت‌ به همان ملک به‌ موجب سند رسمی معامله نماید مرتکب معامله معارض شده‌ است.

برای تحقق معامله معارض معامله دوم نسبت به مال حتما باید با سند رسمی باشد اما معامله اول می‌تواند سند عادی یا سند رسمی باشد، در معامله معارض مرتکب آن باید سابقه مالکیت مال را داشته باشد به این صورت که خود ابتدا مالک مال باشد و مال خود را به دیگری انتقال داده و سپس با سند رسمی دوباره آن مال را مجدداً انتقال دهد.

بهترین وکیل معامله معارض

تبانی برای بردن مال غیر

تبانی برای بردن مال غیر ناظر به مواقعی است که ۲ نفر با تبانی با یکدیگر به منظور بردن مال شخصی ثالث علیه هم طرح دعوا کنند، مثلاً دو نفر با هم تبانی می‌کنند تا برای بردن مال شخص سوم دعوایی علیه همدیگر مطرح نمایند که در این‌ صورت هر ۲ نفر کلاهبردار محسوب می‌شوند. در این موارد برخلاف کلاه‌برداری که برای تحقق آن، بردن مال دیگری ضرورت دارد، صرف اقامه دعوا، ولو این که منجر به بردن مال دیگری نشود باعث تحقق این جرم است.

معرفی مال دیگری به جای مال خود

مطابق ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند، ناظر به مواردی است که شخص محکوم علیه (کسی که حکم قطعی علیه وی به پرداخت مالی صادر شده‌ است) یا کفیل یا ضامن یا مدیون، مالی را که متعلق به خودشان نیست به‌ عنوان مال خود معرفی می‌کنند.

در تمام موارد بالا جرم واقع‌شده از صور خاص جرم کلاهبرداری و یا در حکم کلاهبرداری بوده و مجازات آن‌ها همان مجازات کلاه‌برداری محسوب می‌گردد.

کلاهبرداری در ثبت

در قانون ثبت مواردی مشخص شده است که اگر فرد اقداماتی انجام دهد مرتکب جرم کلاه‌برداری گردیده و قابل مجازات خواهد بود.

موارد و صور خاص جرم کلاهبرداری:

  • زمانی که شخص تقاضای ثبت رسمی ملکی را بنماید که قبلاً آن را به دیگری منتقل نموده است.
  • شخص با علم به این که به‌ نحوی از انحاء قانونی از وی سلب مالکیت شده ‌است، (بعنوان مثال اخذ سند مالکیت توسط عملیات رهن) تقاضای ثبت آن را بنماید.
  • همچنین زمانی که شخص در موقع تقاضای ثبت مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک، مالک آن نبوده‌ است.
  • زمانی‌که وراث (اشخاصی که از شخص فوت‌شده ارث می‌برند) با علم به انتقال ملک از طرف متوفی ( شخص فوت شده ) و اطلاع به این‌ که به صورتی از متوفی سلب مالکیت شده‌ است، تقاضای ثبت ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را، بنام خود نموده باشند، که البته تمام این موارد باید با علم و اطلاع و آگاهی کامل وراث محرز گردد.
  • زمانی که شخص نسبت به ملکی امین (امانت دار) است و به ‌عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن ملک را انجام دهد.
  • شخصی که نسبت به ملکی که در تصرف دیگری است خود را متصرف آن قلمداد کند و تقاضای ثبت ملک را بنماید.

نکته مهم در موارد بالا، این است که:

صرف تقاضای ثبت ملک باعث کلاه‌بردار محسوب شدن اشخاص مذکور خواهد شد، حتی اگر ملک بنام آن‌ها ثبت ‌نشده باشند.

وکیل متخصص کلاهبرداری با اشراف کامل به قوانین کیفری و قانون مجازات اسلامی از جمله قانون مرتکبین اختلاس ارتشا کلاهبرداری، قانون تعزیرات  و قانون آیین دادرسی کیفری و با تجربه حضور خود در محاکم کیفری ( دادسرا، دادیاری، بازپرسی، دادگاه کیفری۲، دادگاه کیفری۱، دادگاه تجدیدنظر، دیوان‌عالی کشور ) با تخصص و مهارت خویش از موکل خود در جرم کلاهبرداری، بهترین دفاع و بهترین شکواییه کلاهبرداری را جهت احقاق حق و جلوگیری از تضییع حق موکل خویش بکارمی گیرد، همچنین بهترین وکیل کلاهبرداری در تهران با تسلط به آرای وحدت رویه، رویه دادگاه کیفری و رویه قضایی، موکل خویش را تا حصول بهترین نتیجه در تمام مراحل دادرسی همراهی می‌کند.

برای مشاوره  با بهترین وکیل پایه یک دادگستری تهران در این زمینه، همین الان با ما تماس بگیرید.

بهترین وکلا را دنبال کنید.

فهرست مطالب