تشخیص اراضی ملی

نحوه تشخیص اراضی ملی

چگونگی و نحوه دفاع در دعوی اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی توسط اداره منابع طبیعی

از انواع مهمترین دعاوی ملکی، دعوای اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی موضوع تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره برداری بخش کشاورزی و منابع طبیعی است که برخی از مهمترین نکات این دعوا که باید رعایت گردد تحت عناوین ذیل شرح داده می‌شود:

 • چه کسانی طرفین دعوی هستند:
 1. شخص خواهان: هر فردی كه ادعای مالكيت دارد و بعنوان مدعی حق به تشخيص منابع طبيعی و مستثنيات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلی اعتراض و موضوع را مطرح می‌كند.
 2. خوانده این دعوی: اداره منابع طبیعی
 3. دادگاه صالح به منظور بررسی اعتراض به ملی شدن اراضی:
 4. دادگاه محل وقوع مال غیر منقول (دادگاه محلی که زمین و اراضی در ان محل می‌باشد)

تاکتیک دفاع و اثبات غیر ملی بودن ملک متنازع فیه ( مورد نزاع ):

 1. تکنیک دفاع اثبات این امر است که ملک مورد تصرف وی جنگل و مرتع نيست و اینکه عرفا و عملا داخل در جموعه اراضی مزروعی یا کشاورزی منطقه یا روستا واقع است.
 2. ارایه دلایل مالکیت نسبت به ملک و زمین مورد تصرف از جمله این دلایل می‌توان به بيع نامه عادی، سند رسمی یا بنچاق و غیر ذلک اشاره کرد.
 3. اینکه این موضوع ثابت گردد كه شخص تا تاريخ ۱۳۵۶/۱۲/۲۶ متصرف ملک متنازع فیه بوده و از آن بهره برداری نموده است.
 4. اخذ سوابق ثبتی پلاک، تحدید حدود ثبتی، نقشه ثبتی، تعداد پلاک‌های فرعی و اسامی مالکین زمین از اداره ثبت اسناد.
 5. ارائه گواهی میزان اراضی (اصلاحات اراضی) سوابق اصلاحات اراضی، میزان نسق زراعی کشاورزان و میزان مساحت اراضی کشاورزی و باغات منطقه ماخوذه از اداره امور اراضی
 6. توسل به نقشه هوایی و جلب نظر کارشناس
 7. تقاضای تحقیق محلی از ساکنین منطقه و شهادت شهود
وکیل اراضی ملی در تهران
تشخیص اراضی ملی

وکیل اراضی ملی در تهران

 1. استناد به وجود برخی از امارت قانونی دال بر مزروعی بودن زمین از قبیل:
 2. از روی سن و سال درخت‌های کهن می‌توان قدمت احیای باغ ( به ویژه در باغات دیم ) و اراضی شیدار را بدست آورد.
 3. بناهای قدیمی و ابنیه سنتی وابسته به کشاورزی از قبیل: خانه باغ، کومه، گاش دامداری، آب انبار، چاه و غیر ذلک و یا آثاری از آن‌ها در محل وجود داشته باشد.
 4. آثار تحجیر ( حقی است به منظور شروع به احیاء از جمله کندن چاه سنگ چیدن در اطراف زمین که ایجاد حق اولویت می‌نماید ) زمین از قبیل: سنگ چینی دور زمین، جمع آوری سنگ‌ها و توده کردن آن‌ها، نهرکندن دور زمین و غیر ذلک

موضوع بسیار مهم در این مسئله که باید به آن دقت نمود اینکه:

در صورتی که معترض قبل از اجرای قانون تعيين تكليف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع، اعتراض نموده و اعتراض وی در هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع يا دادگاه‌ها مورد رسيدگی قرار گرفته باشد از شمول مقررات ماده ۹ قانون افزايش بهره ‌وری منابع طبیعی و بخش کشاورزی بیرون است و رأی صادر شده از سمت دادگاه قابل اعتراض می‌باشد.

بهترین وکیل ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتعوکیل حرفه‌ای در تشخیص اراضی ملی

راه‌های ارتباطی با تیم بهترین وکلا

آدرس ۲ : تهران، سعادت‌آباد، بلوار دریا، تقاطع پاکنژاد
لوگو بهترین وکلا

وکیل پایه یک دادگستری

پیام بگذارید