دفتر وکالت محمود قائدی

behtarin-vokala@gmail.com

شنبه تا چهارشنبه ۱۰ تا ۱۹

آدرس : تهران، شریعتی، بالاتر از میرداماد، ابتدای ظفر، پلاک ۲۶

آدرس : تهران، شریعتی، بالاتر از میرداماد، ابتدای ظفر، پلاک ۲۶

شنبه تا چهارشنبه ۱۰ تا ۱۹

شکایت از فروش مال غیر

شکایت از فروش مال غیر | نحوه شکایت از فروش مال غیر

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران

سلام علیکم

احتراماً با تقدیم وکالتنامه الکترونیک بوکالت از شرکت … با مدیریت عاملی … باستحضارعالی می‌رساند :

موکل در تاریخ … به عنوان خریدار و مشتکی‌عنه نیز به‌عنوان فروشنده، شش‌د انگ از عرصه و اعیان یک واحد کارخانه به پلاک ثبتی … واقع در … ، اقدام  به تنظیم مبایعه نامه با شماره … و … کد رهگیری … می‌نماید.

بدین سان با پرداخت مبلغ ثمن معامله 000/000/000/820 ریال توسط موکل مطابق شروط مندرج در قرارداد، حال فروشنده (مشتکی‌عنه) می‌بایستی اقدام به تنظیم سند رسمی له موکل می‌نمود، که با تقاضای مکرر موکل و پیگیری‌های متعدد ایشان و همچنین ارسال اظهارنامه توسط مشتکی‌عنه که در آن عنوان داشته ( اینجانب مالک نبوده و رای اجرایی … ) به تاریخ …/…/… موکل در این تاریخ مطلع می‌گردد که مشتکی‌عنه، مالک عرصه و اعیانی کارخانه مذکور نبوده و فقط اجازه و مجوز فعالیت و تاسیس عملیات تجاری را در این خصوص داشته‌اند.

مشتکی عنه با علم و سوء نیت  این مهم را از موکل پنهان نموده و خود را به‌ عنوان … مالک تمامی عرصه و اعیان مورد معامله قلمداد نموده است.

لذا اقدام مشتکی‌عنه با علم و اطلاع از این موضوع و با سوءاستفاده و قصد مجرمانه در این خصوص همراه بوده که مال غیر را با کسب منفعت از طریق دریافت ثمن معامله ازموکل، فروخته است.

موارد مذکوربا امعان نظر به قوانین جزایی، شامل عناصر متشکله جرم به شرح ذیل می‌باشد:

  • عنصر معنوی ( قصد مجرمانه و سوء نیت ایشان بدون اطلاع موکل از عدم مالکیت وی و … )
  • عنصر مادی ( فروش مال دیگری به عنوان مالک با تنظیم مبایعه نامه و دریافت ثمن آن و … )
  • عنصر قانونی ( قوانین موضوعه جزایی )
شکایت از فروش مال غیر

وکیل برای انتقال مال غیر

اقدامات مشتکی عنه این خصوص منطبق با عنوان مجرمانه در قوانین جزایی از جمله قانون فروش مال غیر و قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا و کلاهبرداری می‌باشد، که منجر به ورود ضرر مادی و معنوی به موکل گردیده است.

علی هذا نظر به موارد معنونه، از آن مقام محترم تقاضای رسیدگی، تحقیق، تعقیب و النهایه مجازات مشتکی عنه و رد مال موکل را، وفق مقررات قانونی استدعا دارد.

همچنین نظر به بروز ضرر و زیان جبران‌ ناپذیر مادی و معنوی به موکل، بدواً تقاضای صدور قرار تأمین خواسته و توقیف اموال مشتکی عتنه را تقاضا دارد.

با تشکر

بهترین وکیل کلاهبرداری | وکیل با تجربه | نمونه شکوییه فروش مال غیر | وکیل برای انتقال مال غیر

نحوه شکایت از فروش مال غیر

بهترین وکلا را در بیلبورد دنبال کنید.