وکیل ارث و وصیت نامه

وکیل ارث و وصیت نامه | وکیل وصیت | وکیل تقسیم ارث

قبل از تعریف ارث و وصیتنامه و طبقات ارث، ابتدا به معانی برخی از مفاهیم ارث اشاره می‌کنیم:

مُتوفی یا مُورث به شخص فوت شده گفته می‌شود. وراث به اشخاصی که از شخص فوت شده ارث می‌برند گفته می‌شوند.

ماترک یا تَرکه به اموال و دارایی‌هایی که از شخص فوت شده به جا مانده است گفته می‌شود. تحریر ترکه به صورت برداری و تعیین مقدار دارایی و دیون ( بدهی‌ها ) شخص فوت شده.

وکیل ارث و وصیت نامه در تهران

وکیل ورشکستگی

 

انحصار وراثت به گواهی حصر وراثت (  گواهی انحصار وراثت ) به مفهوم مشخص نمودن تعداد وراث و افرادی که از ورثه ارث می‌برند، می‌باشد که از طریق شورای حل اختلاف صادر می‌گردد.

 

بهترین وکیل انحصار وراثت در تهران

پس از فوت شخص و پایان زندگی دنیوی وی دارایی‌ها، اموال، طلب‌ها  و بدهی‌هایی از فرد باقی می‌ماند، که این امر می‌تواند بین ورثه اختلاف ایجاد کند، بدین صورت که هر کدام قصد تملیک دارایی‌های شخص متوفی ( فرد فوت‌شده ) را به نفع خود دارند.

قانون گذار در مواردی از قانون مدنی و همچنین قانون امور حسبی و دیگر قوانین موضوعه راه‌ حل‌هایی ،همچون نحوه تقسیم ارث و تنظیم وصیت‌نامه را برای جلوگیری از بروز مشکلات بین وراث پیش‌بینی نموده‌ است، بدین‌ صورت برای تعیین سهم‌ الارث نیاز به اخذ گواهی حصر وراثت و سپس تقاضای دعوی مهر و موم ترکه، تحریر ترکه، تقسیم ترکه و در صورت عدم تفاهم وراث برای تقسیم مال الارث، تقاضای کارشناسی برای اموال و سپس طی مراحل مزایده، اقدام به صدور دستور فروش سهم الارث را می‌توان مطرح نمود.

 

بهترین وکیل فروش مال الارث

بدین‌ سان برای انجام این امور نیاز به اخذ گواهی حصر وراثت، اثبات وراثت، تقسیم مال و در صورت عدم رضایت و عدم تراضی ورثه برای تقسیم مال، تقاضای دعوی دستور فروش را مطابق قوانین موضوعه مطرح می‌گردد.

بهترین وکیل ارث در تهران با تسلط و اشراف کامل به مباحث ارث و تقسیم ارث و وصیت در قانون مدنی و دیگر قوانین موضوعه از جمله قانون امور حسبی می‌تواند بهترین راهکارهای قانونی را در مسیر دادرسی به کار گیرد.

وکیل متخصص و با تجربه در این زمینه باید: نحوه تقسیم ماترک، تقسیم ارث، طبقات ارث، شرایط محرومیت از ارث، ارث فرزندخوانده، ارث مادر، ارث پدر، ارث فرزندان، ارث زن و شوهر، از نحوه رسیدگی و اجرای آن در محاکم قضایی مطلع می‌باشد.

وکیل پایه یک دادگستری در تهران با دعوی: مهروموم ترکه، تحریر ترکه، تصفیه ترکه، تقسیم مال الارث با تجربه حضور در محاکم قضایی و آگاهی رویه قضایی حاکم می‌تواند با تعیین استراتژی دقیق و یافتن بهترین راه‌ حل جهت حصول نتیجه مطلوب برای موکل خویش اقدامات لازم را انجام دهد.

 

چند نکته در مورد ارث:

 • مطابق قانون موجبات ارث بردن ۲ مورد می‌باشد؛ رابطه نسبی و رابطه سببی.
 • قواعد حاکم بر ارث، امری و قهری هستند و هیچ‌ یک از ورثه نمی‌توانند سهم‌ الارث دیگری را کم کنند و یا سهم دیگری را زیاد کنند و یا حق دیگری را از ارث بردن محروم نماید.
 • متوفی نیز نمی‌تواند وراث را از ارث محروم نماید. ( محروم کردن از ارث ممکن نیست )
 • مالکیت ورثه نسبت ‌به ترکه به‌ صورت اشاعه ( مشاعی ) می‌باشد.
 • قواعد ارث پس از فوت شخص جاری می‌گردد، پس تا زمانی که شخص زنده است تکلیفی برای تقسیم ارث ندارد.

 

 طبقات ارث مستند به قانون مدنی عبارت‌اند از:

طبقه اول: شامل پدر، مادر، فرزندان، فرزندان، فرزندان آن‌ها

طبقه دوم: شامل پدربزرگ‌ها‌‌، مادربزرگ‌ها، برادرها، خواهرها و فرزندان آن‌ها

طبقه سوم: شامل عموها، عمه‌ها، دایی‌ها، خاله‌ها و فرزندان آن‌ها

 

در طبقه اول منظور از فرزندان شامل پسران و دختران و فرزندان آن‌ها است تا هر قدر که پایین‌تر رود، توضیح این‌ که زمانی که طبقه اول موجود باشد به طبقات بعدی از جمله طبقه دوم و سوم ارث نمی‌رسد یعنی اگر یک نفر در طبقه اول باشد دیگر به طبقات دوم و سوم ارث نمی‌رسد.

با توجه به قانون، زمانی مالکیت وراث نسبت‌ به اموال شخص متوفی ثابت و مستقر می‌گردد که دیون و بدهی‌های متوفی را پرداخت نموده‌ و مراحل زیر را انجام دهند:

 • تحریر ترکه
 • تصفیه ترکه
 • تقسیم ترکه، حال اگر وراث قبل‌ از پرداخت دیون و بدهی‌های متوفی معامله‌‌ای نسبت‌ به آن مال انجام دهند، معامله آن‌ها صحیح نبوده و طلبکاران اختیار ابطال معامله و از بین بردن آن را خواهند داشت، از جمله دیون و بدهی‌های متوفی می‌توان به مهریه زوجه و طلب طلبکاران اشاره نمود.

مسئله ارث و میراث و وصیت مبحث بسیار مهم و گاهاً پیچیده‌ای می‌باشد که بسیاری از دعاوی مطرح‌شده در محاکم قضایی را شامل می‌شود که به‌علت عدم توانایی افراد و عدم مهارت آن‌ها در مطرح نمودن دعوا و پیگیری صحیح موضوع  بسیار طولانی و همچنین موجب تضییع و از بین رفتن حق آن‌ها می‌گردد، لذا پیشنهاد می‌گردد برای مطرح نمودن دعاوی ارث و وصیت و میراث حتما با بهترین وکیل ارث در تهران و وکیل تقسیم ارث در تهران مشورت نمایید تا با ارایه راه حل‌های قانونی در مسیر صحیح قدم بردارید.

 

وکیل تنظیم وصیت‌نامه | وکیل وصیت‌نامه

مطابق قانون وصیت دو قسم می‌باشد:

 • وصیت تملیکی: یعنی فرد فوت‌ شده عین مال خویش مثل ملک، زمین، آپارتمان، مغازه، وجه نقد یا منفعت آن را ( مثل اجاره ) بعد از فوتش به شخص دیگری به ‌صورت رایگان واگذار نماید.
 • وصیت عهدی: یعنی فرد فوت‌ شده، یک یا چند نفر را برای انجام امور یا اقدامی بعد از فوتش مامور نماید. ( وصی )

شخص وصیت‌کننده هر زمان بخواهد می‌تواند از وصیت خود رجوع کند و یا آن را تغییر دهد پس اگر شخص اقدام به تنظیم دو وصیت نامه نماید، آخرین وصیت وی، ملاک عمل قرار خواهد گرفت که آخرین اراده شخص می‌‌باشد.

 

بهترین وکیل برای تنظیم وصیت نامه

وصیت‌نامه نسبت به یک ‌سوم اموال صحیح است، یعنی اگر شخص کل دارایی‌ها را برای یک نفر خاص وصیت کند فقط یک ‌سوم آن به شخص می‌رسد و مابقی تحت مالکیت و اجازه بقیه وراث قرار می‌گیرد. ( وصیت تا ثلث نافذ است )

وصیت مطابق قانون سه نوع می‌باشد:

 • وصیت نامه‌ رسمی: که در دفتر اسناد رسمی تنظیم می‌گردد و بدون احتیاج به صدور حکم از دادگاه‌ها، همچون اسناد رسمی دیگر لازم‌ الاجرا می‌باشد.
 • وصیت خود نوشت: وصیت خود نوشت وصیتی است که باید سه شرط ضروری داشته باشد:
  ۱) تنظیم و تحریر محتویات وصیت‌نامه توسط خود شخص
  ۲) تعیین دقیق تاریخ وصیت به‌روز، ماه و سال
  ۳) امضای وصیت‌نامه توسط خود شخص
 • وصیت‌نامه سری:  وصیت‌نامه‌ای است که به دست خود شخص ،یا شخص دیگری نوشته ‌شده ولی در آخر وصیت‌نامه امضای شخص وصیت ‌کننده درج شده باشد و این وصیت‌نامه نزد دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت اسناد نگهداری شود.

قوانین ارث بسیار پیچیده و همچنین تنظیم وصیت‌ نامه دقیق مطابق قانون برای جلوگیری از زائل شدن حق دیگران، بسیار دشوار می‌باشد، لذا قبل‌ از تنظیم وصیت‌ نامه شما می‌توانید با بهترین وکیل وصیت نامه در تهران مشورت نمایید.

بهترین وکیل وصیت | وکیل متخصص وصیت‌نامه | بهترین وکیل ارث | بهترین وکیل تقسیم ارث | بهترین وکیل تقسیم مال مشاع در تهران