وکیل تنظیم قرارداد

بهترین وکیل تنظیم قرارداد

قبل‌ از هر چیز باید تعریفی از قرارداد ارائه نماییم :

وکیل ورشکستگی

 

قرارداد عبارت است از نوشته‌ای که حاکی از توافق و تراضی طرفین دارد، در عرف جامعه قرارداد و عقد به یک معنا مطرح می‌گردد حال آنکه قانون مدنی ایران میان این دو واژه تفاوتی ظریف قائل شده‌ است، به این صورت که ماده ده قانون مدنی عنوان می‌دارد

« قراردادهای خصوصی نسبت ‌به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند درصورتی‌ که مخالف صریح قانون نباشد نافذ می‌باشد »

البته برخی از حقوق‌دانان در تعریف عقد این‌ گونه آورده‌اند که، عقد توافق دو یا چند اراده است که به ‌منظور ایجاد اثر حقوقی انجام می‌شود، مثل قرارداد بیع ( یا همان خرید و فروش )، قرارداد مشارکت در ساخت، قرارداد خرید و فروش خودرو، قرارداد حق سرقفلی، قرارداد حق کسب و پیشه و تجارت، قراردادهای تجاری و دیگر قرار دادها که طرفین با اراده خود وضعیت جدید و تعهداتی را به وجود می‌آورند.

قراردادها برحسب مدت زمان به قراردادهای ذیل تقسیم می‌گردند:

 • قراردادهای هم ‌زمان
 • قراردادهای بلند مدت
 • قراردادهای میان مدت
 • قراردادهای کوتاه ‌مدت

همچنین قراردادها برحسب موضوع قرارداد، به موارد ذیل تقسیم می‌گردد:

اصولا افراد موفق جامعه جهت جلوگیری از تضییع حق خویش قبل‌ از تنظیم قرارداد با وکیل حرفه‌ای در تنظیم قراردادها در تهران مشورت می‌نمایند تا عواقب زیان ‌بار عدم تنظیم قرارداد صحیح موجب بروز خسارت برای آن‌ها و مجموعه آن‌ها نگردد.

وکیل متخصص قرارداد در تهران

بهترین وکیل تنظیم قرارداد در تهران با به‌ کارگیری مهارت و تجربه و تخصص و همچنین با در اختیار داشتن وکیل متخصص در تنظیم قراردادها آماده ارائه خدمات حقوقی و تنظیم قراردادها با اشخاص حقوقی، شرکت‌ها و اشخاص حقیقی با تکیه بر دانش و تجربه خویش می‌باشد.

قراردادها برحسب موضوع :

 • قراردادهای تیپ، سازمان‌ها، شرکت‌ها و بانک‌ها
 • قراردادهای کار و خدمات
 • قراردادهای بانکی
 • قراردادهای بیمه
 • قراردادهای مشارکت در ساخت
 • قراردادهای پیمان مدیریتی
 • قراردادهای خرید و فروش
 • قراردادهای رهن، صلح، صلح عمری، وکالت، اجاره و غیر ذلک
 • قراردادهای تجاری و قراردادهای شرکت‌های تجاری
 • قراردادهای بازرگانی

وکیل قرارداد

قبل‌ از هر چیز باید تعریفی از قرارداد ارائه نماییم :

قرارداد عبارت است از نوشته‌ای که حاکی از توافق و تراضی طرفین دارد، در عرف جامعه قرارداد و عقد به یک معنا مطرح می‌گردد حال آنکه قانون مدنی ایران میان این دو واژه تفاوتی ظریف قائل شده‌ است، به این صورت که ماده ده قانون مدنی عنوان می‌دارد.

« قراردادهای خصوصی نسبت ‌به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی‌ که مخالف صریح قانون نباشد نافذ می‌باشد »

البته برخی از حقوق‌دانان در تعریف عقد این‌ گونه آورده اند که، عقد توافق دو یا چند اراده است که به ‌منظور ایجاد اثر حقوقی انجام می‌شود، مثل قرارداد بیع ( یا همان خرید و فروش )، قرارداد مشارکت در ساخت، قرارداد خرید و فروش خودرو، قرارداد حق سر قفلی، قرارداد حق کسب و پیشه و تجارت، قراردادهای تجاری و دیگر قراردادها که طرفین با اراده خود وضعیت جدید و تعهداتی را به وجود می‌آورند.

قراردادها برحسب مدت زمان به قراردادهای ذیل تقسیم می‌گردند:

 • قراردادهای هم ‌زمان
 • قراردادهای کوتاه ‌مدت
 • قراردادهای میان‌مدت
 • قراردادهای بلند مدت

همچنین قراردادها برحسب موضوع قرارداد، به موارد ذیل تقسیم می‌گردد :

اصولا افراد موفق جامعه جهت جلوگیری از تضییع حق خویش قبل از تنظیم قرارداد با وکیل حرفه‌ای در تنظیم قراردادها در تهران، مشورت نمایند تا عواقب زیان‌بار عدم تنظیم قرارداد صحیح موجب بروز خسارت برای آن‌ها و مجموعه آن‌ها نگردد.

بهترین وکیل تنظیم قرارداد در تهران با به‌ کارگیری مهارت و تجربه و تخصص و همچنین با در اختیار داشتن وکیل متخصص در تنظیم قراردادها آماده ارائه خدمات حقوقی و تنظیم قراردادها با اشخاص حقوقی، شرکت‌ها و اشخاص حقیقی با تکیه بر دانش و تجربه خویش می‌باشد.

قراردادها برحسب موضوع :

 • قراردادهای تیپ، سازمان‌ها و شرکت‌ها و بانک‌ها
 • قراردادهای کار و خدمات
 • قراردادهای بانکی
 • قراردادهای بیمه
 • قراردادهای مشارکت در ساخت
 • قراردادهای پیمان مدیریتی
 • قراردادهای خریدوفروش
 • قراردادهای رهن، صلح، صلح عمری، وکالت، اجاره و …
 • قراردادهای تجاری و قراردادهای شرکت‌های تجاری
 • قراردادهای بازرگانی

با تنظیم قرارداد اسنادی شکل می‌گیرد که به ‌لحاظ اعتباری آن را به دو دسته تحت عنوان اسناد عادی و اسناد رسمی تقسیم می‌نماییم:

 

اسناد رسمی در تهران

اسناد رسمی یعنی چه؟

اسنادی هستند که مطابق قانون باید یکی از ویژگی‌های ذیل را داشته باشد:

 • اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم شده‌اند
 • اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ( دفترخانه‌ها )  تنظیم شده‌اند
 • اسنادی که نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.

امتیازات اسناد رسمی

 • مورد اول اینکه درصورتی‌ که سند رسمی و موضوع آن انجام عملیات یا تهعد و یا تحویل یک مالی یا پرداخت دینی باشد، می‌توان آن سند را از طریق صدور اجراییه و بدون مراجعه به دادگاه‌ها مطالبه کرد:
  « همچون تقاضای صدور اجراییه مهریه | مطالبه مهریه و صدور اجراییه چک »
 • مورد دوم زمانی ‌که سند رسمی باشد نمی‌توان نسبت ‌به سند اظهار انکار و تردید نمود بلکه صرفاً می‌توان ادعای جعل را مطرح کرد، در این‌ صورت اثبات جعلی بودن سند با طرف مقابل خواهد بود.
 • مورد سوم اینکه تاریخ مندرج در سند رسمی در مقابل اشخاص ثالث نیز معتبر و قابل استناد است.

هزینه تنظیم قرارداد توسط وکیل

عنوان قرارداد: منظور از عنوان قرارداد اسمی است که طرفین برای آن انتخاب می‌کنند، عباراتی همچون:

قرارداد خرید و فروش، مبایعه‌ نامه، قولنامه، قرارداد مشارکت، قرارداد مشارکت در ساخت، قرارداد پیش‌فروش، قرارداد پیمانکاری، قراردادهای تجاری، قرارداد صلح و …

برای تنظیم قرارداد حرفه‌ای می‌توانید با وکیل متخصص قراردادها در تهران مشورت نمایید.

 

ارکان قرارداد:

به‌ صورت ساده ارکان قرارداد می‌تواند به شکل ذیل مطرح گردد:

 • طرفین قرارداد
 • موضوع قرارداد
 • کلیات و تشریح موضوع قرارداد
 • تعهدات و شروط قرارداد و توافقات طرفین
 • امضاء طرفین قرارداد و امضاء شهود و همچنین تعیین نسخه‌های قرارداد
 • درج ضمانت اجرا جهت جبران خسارت‌ها و یا تعیین وجه التزام، وجه التزام قراردادی تعیین مرجع حل اختلاف طرفین قرارداد ( داوری )

از مهم‌ترین مسائل پیش روی افراد موفق، تنظیم قرارداد صحیح بدون نقص می‌باشد که باعث جلوگیری از بروز اختلاف و تخلف و سوءاستفاده طرف مقابل گردد، بنابراین برای تنظیم اصولی قراردادهای عادی و قراردادهای شرکت‌ها و قرارداد حرفه‌ای نیاز به حضور و تنظیم آن قرارداد توسط بهترین وکیله در تهران بیش از پیش احساس می‌گردد. با این اوصاف برای تنظیم قراردادهای خویش هم‌ اکنون می‌توانید با وکیل متخصص قراردادها در تهران تماس حاصل فرمایید.

 

وکیل حرفه ای | وکیل متخصص قرارداد | وکیل قرارداد | بهترین وکیل قراردادها | وکیل جرایم سایبری