دفتر وکالت محمود قائدی

behtarin-vokala@gmail.com

شنبه تا چهارشنبه ۱۰ تا ۱۹

آدرس : تهران، شریعتی، بالاتر از میرداماد، ابتدای ظفر، پلاک ۲۶

آدرس : تهران، شریعتی، بالاتر از میرداماد، ابتدای ظفر، پلاک ۲۶

شنبه تا چهارشنبه ۱۰ تا ۱۹

سفته ضمانت

نکات مهم سفته ضمانت / مقررات سفته

سفته (به سفته، فته طلب هم گفته می شود) سند تجاری است که نشان از مدیونیت صادر کننده آن دارد،  تنها در صورتی سند تجاری است که ظرف 10 روز پس از سررسید واخواست شود.

واخواست سفته  به این معنی است که :  دارنده با مراجعه به اداره واخواست و درخواست ارسال پرداخت را  به شخص  بدهکار و اثبات و تقاضای  مطالبه آن را  طبق موعد زمانی بنماید.

دقت کنید ،در صورتیکه سفته را ظرف موعد مقرر واخواست کنیم ، دارنده  آن از امتیازات قانونی اسناد تجاری همچون : رسیدگی خارج از نوبت / توقیف اموال بدون خسارت احتمالی / وجود شرایط شکایت از ضامن سند  ویا  ظهرنویسان(ظهر نویس یعنی انتقال دهنده سند ) برخوردار می گردد .هم اکنون  و با شکل گرفتن محاکم و دادگاه ویژه تجاری ،میتوان گفت طرح دعوا در این نوع  دادگاه ها  بصورت اختصاصی ،نوعی امتیاز ویژه  برای دارند سفته ، جهت مطالبه سفته است.

مطالعه بیشتر: وکیل تنظیم قرارداد

سفته حسن انجام کار

مقررات سفته ومقررات چک و برات در بسیاری از موارد در قانون تجارت مشترک و یکسان است و البته تفاوت هایی هم دارد. سفته بر خلاف چک دو تاریخ دارد؛ یکی تاریخ صدور و دیگری تاریخ پرداخت، این یعنی سفته وسیله تأمین اعتبار است و نه پرداخت بدهی و دین.

سفته  مطابق قانون تجارت سندی  تجاری بوده و صدورسفته  نیزعمل تجاری محسوب می گردد. حال اگر صادر کننده سفته ، آن را واخواست ننماید ، صادر کننده در قبال پرداخت آن می تواند تقاضای اعسار و تقسیط وجه آن را از دادگاه بنماید.

مطالبه وجه سفته از جمله دعاوی مالی می باشد که در زمره دعوی حقوقی می باشد لذا مستلزم پرداخت هزینه دادرسی  در دعاوی مالی بوده که ،هزینه  سه و نیم درصد مبلغ سفته را باید برای دادرسی پرداخت کنید.

مطالبه وجه توسط بهترین وکلا در تهران همواره به علت رعایت نکات مهم دادخواست و طرز صحیح اقامه دعوی و تنظیم صحیح دادخواست می باشد ،تا اشکال و ایرادی در طول دادرسی به آن وارد نگردد ،که  اینر امرمنجربه رسیدگی سریع و منطقی در دادگاه می گردد.

مستند به قوانین موضوعه ، برای مطالبه وجه از جمله مطالبه سفته، محل اقامات خوانده ملاک می باشد مگر در مواردی که تنظیم قرارداد یا محل اجرای تعهد مکان دیگری تعیین شده باشد .

سفته به منظور حسن انجام کار:

زمانی که کارفرما سفته ای بابت ضمانت یا حسن انجام کار از شما اخذ می نماید ،جهت استرداد سفته حسن انجام کار ، ابتدا می بایست طی اظهار نامه قانونی استرداد سفته  یا سفته تضمینی را  تقاضا نمایید و سپس اقدام به اقامه شکواییه خیانت در امانت نمایید ،  در صورت اثبات این امر میتوانید کارفرما را به خیانت در امانت محکوم نمایید.

(حتما درسفته قید کنید، بابت حسن انجام کار یا بابت ضمانت صادر شده و یا حتی المقدور با ذکر شماره سفته ها در قراردادی جداگانه به این مطلب اشاره نمایید )

بهترین وکیل مطالبه وجه/ اجرای چک / وکیل چک/ وکیل سفته /

بهترین وکلا را دنبال کنید.

پیام بگذارید